Jdi na obsah Jdi na menu
 


Leden

LEDEN

2. 1. Katarina - Tato žena má tendenci se uchylovat k nástrojům moci, má si uvědomit, že silou nic nezmůže. Má se naučit zmírnit tok energie a naučit se s ostatními vycházet s láskou a vůlí

3. 1. Radmila - Žena má v sobě mnoho moudrosti a umí se dobře podívat na problémy, které se týkají jiných. Občas zapomíná na sebe, a proto se jí nedaří řešit svoje problémy. Má se naučit vnímat ostatní s jejich problémy mimo sebe

4. 1. Diana - Děvče zvláštní, má zvláštní vnímání a ostatní ji občas mohou považovat za podivína. Neumí se vypořádat se situacemi, kdy ten druhý k ní nevzhlíží s úctou a snaží se ho přesvědčit o tom, že je dobrá. Není třeba přesvědčovat, je třeba být sama sebou a tím získám úctu sama k sobě

5. 1. Dalimil - Tento muž bude mít v sobě více pocitu dávání než braní. Má se naučit vyvážit dávání i braní ne se stát dobročinným, to bude mít za následek jeho zkázu

6. 1. Tři Králové

7. 1. Vilma - Žena nemá ráda muže, je raději sama se sebou a neumí s nimi vycházet. Má se naučit vycházet s muži jako se sebou rovnými a nesnažit se je pokořovat. Občas se neumí vypořádat sama se sebou a zbytečně bojuje s tím, co je správné a co není. Musí najít rovnováhu a bude se jí dařit nalézat i vztah k mužům

8. 1. Čestmír - Muž, který zakouší nebezpečí skrze své poslání. Snaží se být na všechny milý a spontánní a to občas jeho okolí neunáší. Má se naučit vnímat věci s rozmyslem a ne s posvátnou úctou, zde občas ujíždí na svých představách

9. 1. Vladan - Toto jméno se dává lidem, kteří chtějí v životě mnoho dosáhnout. Jedná se o čistou energii, která dává tomuto člověku sílu a touhu, aby dosáhl toho, čeho chce. Tento jedinec musí dávat pozor, aby vše šlo čistou cestou. Za nečistou cestu nese daleko větší důsledky než ostatní. Má se naučit prosazovat ne v rámci moci, ale v rámci svého sebevědomí

10. 1. Břetislav - Toto jméno je tajné jméno našich předků, kteří si vždy zakládali na rodovou tradici. Tento člověk v sobě hluboko ponese rodovou tradici a bude se snažit napodobovat rodinu a snažit se vnést do svého života vše, co bylo v tomto rodu i v minulosti dobrého či zlého. Je třeba si dávat pozor na temné stránky své osobnosti, aby nenarušily vývoj tohoto jedince

11. 1. Bohdana - Slavné jméno našich vládců a také jméno, které se dává následníkům trůnu. Lidé, kteří dostanou toto jméno, jsou předurčeni k tomu, aby vládli svému svědomí a nebáli se říkat to, co cítí. Nesmí se stát, že se stanou zájmem někoho jiného a jemu začnou podléhat. Pak hrozí tomuto jedinci zkáza. Tento člověk musí být za všech okolností svůj a nesmí se bát prosazovat svůj názor

12. 1. Pravoslav - Jak samo toto jméno praví, bude se jednat o člověka rovnocenného a přístupného všemu. Tento člověk se snaží prosadit svoji pravdu a to za každou cenu. Je třeba se mít na pozoru před tím co je pravda a co ne, aby se tento člověk nedostal na cestu nepravosti a neřídil se špatnými zákony a pravdami. Je třeba neustále zvažovat a nechat i ostatní promluvit o své pravdě

13. 1. Edita - Toto jméno podléhá zkáze. Je dobré ho příliš nedávat. Tento člověk to v životě nemá lehké, potlouká se světem a zdá se mu, že nikde nenachází pochopení, ale je to tím, že sám nemá pochopení pro ostatní. Musí se naučit vžít do role ostatních a přebrat svoji odpovědnost na sebe a ne spoléhat na ostatní.

14. 1. Radovan - Šťastné jméno a dává tomuto člověku do vínku radost. Tento člověk bude šťastný v rodinném kruhu a v kruhu svých blízkých. Netouží po slávě, ale po zázemí a snaží se ho naplňovat každým činem. Je to šťastný člověk

15. 1. Alice - Jméno pro neposlušného jedince. Bude se stále vzpírat poučení a bude se snažit věci dělat na půl. Má se naučit přičinlivosti a tomu, že bez práce nejsou koláče. Není třeba tohoto člověka příliš napomínat, život si s ním sám poradí. Jinak je povahy veselé a nespoutané.

16. 1. Ctirad - toto jméno se dávalo lidem, kteří se zasloužili za zrod státu a také z pozice moci. Stále toto jméno bude dávat svému nositeli vysoké postavení a také možnost vysokého postu. Nesmí se však stát, že toto dotyčný zneužije, pak jeho život bude krušný a bezúspěšný. Musí se mít stále na pozoru před zneužitím svého postavení

17. 1. Drahoslav - Jméno se hodí pro muže, který si váží sám sebe a druhé nebere moc na vědomí. Bude docházet ke konfliktu s okolím skrze panovačnost a dráždivost chování daného jedince. Není dobré se s tímto příliš chlubit a dávat do popředí. Je dobré s tímto jménem spíše zůstávat nenápadný a zbytečně na sebe neupoutávat pozornost kvůli konfliktům

18. 1. Vladislav - jméno hodné bojovníka. Tento člověk se bude chtít uplatnit se svým šarmem všude, kde to půjde, jedná se o člověka, který ví, co chce a jde si za tím. Je třeba se občas nad tím vším zamyslet, zda to vůbec má smysl se stále někam drát. Lepší je občas vydechnout a nechat věci plynout.

19. 1. Doubravka - sličné jméno hodné panny. Toto jméno dává její nositelce sličné vlohy pro vše a také štíhlý pas a dobré mravy. Je to jméno pro člověka, který si je vědom své hodnoty a nebude jí chtít zneužívat, ale používat správným směrem

20. 1. Ilona - jméno pro ženu neboli pannu, která se občas potýká s osudem. Není jí vše dáno tak, jak by chtěla, ale může vše mít, pokud na sobě zapracuje. Je třeba se nejdříve poprat se životem, aby ve druhé části života mohla mít ustláno na růžích. Je to jméno pro člověka dobrotivého, ale také občas závistivého.

21. 1. Běla - jméno se hodí pro ženu, která má ráda muže, který jí bude dobývat a bude se cítit dobře v blízkosti muže, který jí bude hoden. Nesnáší neschopné a slabé osoby a má ráda sílu a chuť se s ní poprat. Nebude nikdy strádat, vždy o ni bude postaráno

22. 1. Slavomír - člověk zvučného jména, ale člověk domýšlivý. Bude se učit pokoře a neklesat na mysli, když se v životě nedaří, jak by chtěl. Bude mít dost času na přemýšlení o hodnotách života a o tom k čemu je mi sláva, když mi chybí spokojenost

23. 1. Zdeněk - jméno pro člověka, který si váží sám sebe a nebere druhé moc v potaz. Občas se potýká s tím, že o nich špatně smýšlí a myslí si, že jen on má právo na štěstí, ale druzí na něj mají také právo a on by na to neměl zapomínat. Měl by se naučit hájit nejen své zájmy, ale i zájmy druhých

24. 1. Milena - jméno plné vášně a romantiky. Dává svému zrozenci do vínku plno vášně a empatie k druhým. Umí se vcítit do role svých bližních a pomáhat jim. Netrpí nedostatkem a také se snaží zabezpečit i druhé. Má si dávat pozor, aby si vždy počínala spravedlivě a nesnažila se druhým dávat více, než si zasluhují

25. 1. Miloš - jméno, které se hodí pro muže, který si váží sebe i druhých. Má se rád a ví, co chce. Nebojí se sáhnout i k prostředkům, které by jiní zneužili. On si naopak s těmito prostředky umí poradit a ví, že se má o co opřít. Nebojí se jít životem sám, ale také nezavrhuje družku. Má rád život a prožívá ho plnými doušky

26. 1. Zora - jméno, které se hodí pro ženu, která má ráda muže. Občas se bojí jejich náklonnosti, ale neodolá jim. Má je ráda a nebude se chtít loučit se svobodou. Není zralá pro vztah, spíše pro flirt. Má ráda společnost a vždy si bude hledat své místo na slunci. Je třeba, aby si uvědomila, že život není o tom, že si budu neustále užívat, ale že je třeba život prožívat i srdcem a ne jen vlohami, které mám

27. 1. Ingrid - společné jméno pro člověka, který chce být s někým spojen. Chce být neustále někomu na blízku a chce za každou cenu s ním sdílet dobré i zlé. Má se naučit nechat toho druhého i oddechnout a ne se stále snažit mu být na blízku. Je třeba si hledat své zájmy a nespojovat své zájmy se zájmy druhého

28. 1. Otýlie - staročeské jméno, které dává svému zrozenci sílu a láskyplnost. Tento člověk je oddaný a plný klidu a lásky pro druhé. Má se naučit své kvality rozdělit mezi sebe a pár svých věrných, neplýtvat jimi tam, kde si jich neváží. Má se naučit zvažovat, kam směrovat svoji energii

29. 1. Zdislava - proč se někdo takto nazývá? Proto, aby zakryl své neklidné vlastnosti a dával druhým najevo klid. Uvnitř to vře a tento člověk to nechce dát najevo. Chce budit moudrost, a proto si nedovolí emoce. Je třeba se naučit pouštět své emoce a nesnažit se být za každou cenu korektní

30. 1. Robin - Toto jméno se hodí pro silného muže, který toho v životě hodně dokáže. Má v sobě hodně vnitřní síly a je si jí vědom. S tímto pocitem se vrhá do nebezpečí a nemyslí na následky. Je hodně poddajný v lásce a v něze, ale ví, kde má hledat správné naplnění v životě, ve své vůli jít si za svým cílem. Nebude v lásce příliš šťastný, neboť se vždy rozhodne pro svůj cíl

31. 1. Marika - Děvče, které je rádo mezi lidmi a ví, že její místo je ve společnosti. Nechce být v samotě. Vyhledává společnost a občas ví, že i takovou, která jí škodí. Ale lepší něco než nic. Má si ujasnit, které vztahy jsou pro ni důležité a které jí škodí. Netřeba vyhledávat za každou cenu to, co pro mě není přínosem